Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα σώσουν τον πλανήτη

Εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα σώσουν τον πλανήτη


Ο πλανήτης μπορεί να τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά με εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε 20 έως 40 χρόνια, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του σήμερα, όπως επισημαίνει μελέτη που συνυπογράφει ο καθηγητής Mark Jacobson του Stanford University.

Για τους ερευνητές η μετάβαση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας σε καθαρές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν συναντά τεχνολογικά ή οικονομικά εμπόδια. Αυτό που απαιτείται είναι η κοινωνική και κυρίως η πολιτική βούληση. Μία τέτοια αλλαγή, θα μπορούσε να σώσει περίπου 3 εκατ. ανθρώπους, να μειώσει την υπερθέρμανση του πλανήτη και να περιορίσει την μόλυνση της ατμόσφαιρας και των υδάτινων πόρων.
Το σχέδιο των ερευνητών επιμερίζει τη συνολική παραγωγή ενέργειας ως εξής: 50% Αιολική Ενέργεια, 40% Ηλιακή Ενέργεια, ενώ το υπόλοιπο 10% μπορεί να καλύψει η γεωθερμική, η κυματική και η παλιρροϊκή ενέργεια. Το υδρογόνο που θα χρησιμοποιείται για καύσιμο, θα παράγεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια, η οποία με τη σειρά της θα παράγεται από την αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια.
Η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια θα μειωθεί κατά 30%. Το σχέδιο των ερευνητών στηρίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια η οποία είναι πιο αποδοτική από την καύση ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, πρέπει να βρεθεί λύση, στο πρόβλημα της μεταβλητότητας που παρουσιάζουν η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αποτελούν αξιόπιστους αντικαταστάτες της συμβατικής ενέργειας παραγόμενης από ορυκτά καύσιμα. Ο Jacobson τονίζει πως αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, με τη δημιουργία ενός υπερ-δικτύου διανομής αλλά και με σωστή διαχείριση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους και έτσι να καλύπτονται τυχόν κενά.
Το σχέδιο μετάβασης σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας
20 έως 40 χρόνια χρειάζονται ώστε ο πλανήτης να μπορεί να τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά με εναλλακτικές μορφές ενέργειας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του σήμερα, όπως επισημαίνει μελέτη που συνυπογράφει ο καθηγητής Mark Jacobson του Stanford University.
3εκατ. ανθρώπους θα μπορούσε να σώσει η μετάβαση από τις συμβατικές μορφές ενέργειας σε καθαρές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Ωστόσο, αυτό που απαιτείται είναι κοινωνική και κυρίως πολιτική βούληση.
50% συμμετοχή της αιολικής ενέργειας προβλέπει το σχέδιο των ερευνητών από τη συνολική παραγωγή, με το 40% να αναλογεί σε ηλιακή ενέργεια.
10% αναλογεί σε γεωθερμική, κυματική και παλιρροϊκή ενέργεια. Το υδρογόνο που θα χρησιμοποιείται για καύσιμο θα παράγεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια, η οποία με τη σειρά της θα παράγεται από την αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια.
30% θα μειωθεί η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια. Το σχέδιο των ερευνητών στηρίζεται στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι πιο αποδοτική από την καύση ορυκτών καυσίμων.[via]


Read more: TECH&TECH: Εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα σώσουν τον πλανήτη http://www.techandtech.gr/2011/03/blog-post_4056.html#ixzz1H8Xq96pF

Δεν υπάρχουν σχόλια: