Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011

Αποφασίστηκε η προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, περιόδου A΄ 2011, για τις 11 και 12 Απριλίου 2011 με ώρα έναρξης 09:00.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνει στις έδρες των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπου υπάγεται η διεύθυνση κατοικίας των υποψηφίων μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.

Αρχείο Απόφασης

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν, για μεν την κατηγορία 2, όσοι έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, για δε την κατηγορία 1, όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ως άνω Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών ή άλλης Νομαρχίας, παρακαλούνται να στείλουν σχετικό πίνακα δικαιούμενων να συμμετάσχουν στις ως άνω εξετάσεις στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών μέχρι τη Τετάρτη 6 Απριλίου 2011.

Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

* Αίτηση
* Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την νομιμότητα της παραμονής τους, την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους.
* Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν τους έχει αφαιρεθεί άδεια ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου και αναφορικά με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
* Αντίγραφο πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «Κατηγορίας 2», εάν υπάρχει.
* Παράβολο 17,50 ευρώ
* Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: