Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Διπλάσιος ο κίνδυνος απειλών στα smartphones

Ο αριθμός των χρηστών smartphone αυξάνεται εκθετικά κάθε μέρα αφού η τιμή τους είναι προσιτή πλέον σε όλους.
Το Android της Google OS έχει κάνει σίγουρα μια αρκετά επιτυχή είσοδο στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, αφού έχει ξεπεράσει και το Windows Mobile σε πωλήσεις. Ομοίως, το iPhone της Apple και το Blackberry της RIM παραμένουν στην κορυφή, δεδομένου ότι συνεχίζουν να διευρύνονται στην αγορά.
Η διάδοση των smartphones, όμως, σημαίνει και αύξηση
του κακόβουλου λογισμικού για κινητές συσκευές. Σύμφωνα με τηνKaspersky, τον Αύγουστο του 2009, καταγράφηκαν τουλάχιστον514παραλλαγές κακόβουλου λογισμικού και107 είδη malware κινητών.
Μέχρι τα τέλη του 2010 (14 μήνες μετά), ο αριθμός των παραλλαγών ανέρχεται στις 1,000 και τα είδη malware στα 153, υπήρχε δηλαδή αύξηση 94%και 44% αντίστοιχα.
Το malware στακινητάτηλέφωνα προέρχεταικυρίως απόSMSTrojans, τα οποίαείναι κωδικοποιημένες εφαρμογέςμε σκοπό την αποστολή SMSμεχρέωση.
Τιεπιφυλάσσει το μέλλον;
Τα smartphone αλλά και οι απειλέςαναμένεταινα εξελιχθούν, πρώτον, γιατί δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να δείχνειτημείωσητωνSMSTrojans. Δεύτερον, η ανάπτυξη των Androidθαείναιδίκοπομαχαίρι. Όπως η Microsoft, που λόγω της απαράμιλληςθέσηςτηςως ηγέτης στα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστώνδέχθηκε επίθεσηαπόκακόβουλο λογισμικό, έτσι καιτο Androidενδέχεται να καταστεί ωςπρωταρχικός στόχο των ηλεκτρονικών ιών καιτου διαδικτυακού εγκλήματος.
Και τρίτον, μέχρι τώρα όπως όλα δείχνουν, τα επόμενα έτη θα υπάρχει αύξηση του συνόλου τωντρωτών σημείων στα smartphones.
oBcNz Kapersky: Διπλάσιος ο κίνδυνος απειλών στα smartphones[via]


Read more: TECH&TECH: Διπλάσιος ο κίνδυνος απειλών στα smartphones

Δεν υπάρχουν σχόλια: