Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

BlackBerry- είναι το ασφαλέστερο smartphone

BlackBerry security 286x300 To BlackBerry είναι το ασφαλέστερο smartphone

Σύμφωνα με το τμήμα Διασφάλισης Πληροφοριών της αγγλικής Κυβέρνησης, το BlackBerry θεωρείται το ποιο ασφαλές από τα smartphones, για τη διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων.
Η υπηρεσία έχει εκδώσει έναν οδηγό ασφάλειας για τα κινητά προηγμένης τεχνολογίας για τους υπαλλήλους του δημοσίου.
Ο οδηγός περιλαμβάνει συμβουλές ασφάλειας για διαφορετικά είδη συσκευών, όπως Apple iPhone, Windows Phone 7, Nokia και BlackBerry.
Οι οδηγίες απευθύνονται κυρίως στις


καλύτερες πρακτικές που αφορούν κυβερνητικούς οργανισμούς και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν ζητήματα αρχιτεκτονικής δικτύου, καταγραφή διαδικασιών, παραμετροποίηση συσκευών, εκπαίδευση χρηστών και πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους.[via]

Read more: TECH&TECH: BlackBerry- είναι το ασφαλέστερο smartphone

Δεν υπάρχουν σχόλια: