Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

HELLΕNIC AMATEUR RADIO STATION SV1EML: GB100MGY - Titanic special event callsign

HELLΕNIC AMATEUR RADIO STATION SV1EML: GB100MGY - Titanic special event callsign: Page last updated on: Wednesday, March 21, 2012 ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: