Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011


Νέος κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

Δημοσιεύτηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου ο 38200/1136.
Με Αριθμό Φύλλου 1969 δημοσιεύτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2011στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ο νέος κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για κατέβασμα του αρχείου:

Πολλά 73

Δεν υπάρχουν σχόλια: