Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

επιλέξτε το πακέτο σύνδεσης που σας συµφέρειΕχετε αγοράσει το smartphone ή το netbook που ονειρευόσασταν καιρό και καίγεστε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές του, οι οποίες περιλαµβάνουν απαραιτήτως πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο.Είστε όµως αντιµέτωποι µε το δίληµµα: «Ποιο πακέτο να πάρω;».

Οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πουδραστηριοποιούνται στην Ελλάδα – CosmΟΤΕ, Vodafone και Wind – διαθέτουν πληθώρα συνδυαστικών πακέτων, που ταιριάζουν σε όλα τα γούστα και τις ανάγκες.

Το πρώτο που πρέπει να µάθετε είναι αν υπάρχει κάλυψη 3Gστην περιοχή που σας ενδιαφέρει. Αν όχι, τότε το πακέτοπου σκοπεύετε να αγοράσετε θα είναι άχρηστο. Κατά κανόνα, αν κινείστε σε µεγάλες πόλεις, τότε δεν υπάρχει πρόβληµα καθώς τα δίκτυα 3G δουλεύουν σφαίρα και δενυπάρχει πρόβληµα. Αν όµως θέλετε Internet και στις διακοπές, καλό είναι να επικοινωνήσετε µε κάποιον στον προορισµό σας και να µάθετε ανεκεί υπάρχει κάλυψη από δίκτυο τρίτης γενιάς και αν ναι, από ποια εταιρεία. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός αυτό στην περίπτωση πουπρόκειται για µόνιµη εξοχική κατοικία, καθώς θα την επισκέπτεστε συχνά.

Παράλληλα, καθοριστικός παράγοντας γιατην επιλογήπρογράµµατος στο ∆ιαδίκτυο είναι το είδος και η διάρκεια της χρήσης που σκοπεύετε να κάνετε.

Αλλο πρόγραµµα θαεπιλέξει ο χρήστης που θέλει ναµπαίνει στο ∆ιαδίκτυο λίγα λεπτά την ηµέρα και άλλο εκείνος που θέλει να σερφάρει µε τις ώρες. Αντιστοίχως, άλλες είναι οι απαιτήσεις ενός συνδροµητή που κάνει µόνο βασική χρήση του ∆ιαδικτύου (π.χ. facebook και e-mail) και διαφορετικές ενός χρήστη που κατεβάζει ταινίες και τραγούδια.

Αν σκοπεύετε να κάνετε µέση χρήση για λίγες ηµέρες,σας συµφέρει να συνδεθείτε στο ∆ιαδίκτυο µε κάρτα. Αντίθετα, αν σκοπεύετε να χρησιµοποιείτε συχνά το ∆ιαδίκτυο καινα κατεβάζετε µεγάλο όγκο δεδοµένων, τότε πρέπεινα αναζητήσετε το κατάλληλο πρόγραµµα συµβολαίου.

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, επιλέξτε πρόγραµµα µε χρονοχρέωση. Πρέπει όµως να βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπερβαίνετε τον χρόνο για τον οποίοέχετε πληρώσει,διότι πέραν αυτού οι χρεώσεις γίνονται ιδιαίτερα υψηλές.

Σηµειώνεται ότι η παρακολούθηση βίντεο καταναλώνει σηµαντικό όγκο δεδοµένων. ∆ύο λεπτά αναπαραγωγής βίντεο από το YouTube µπορεί ναισοδυναµούν µε πολλά MB. Αυτό σηµαίνει ότι αν ξεχαστείτε και βλέπετε ταινίες κατά βούληση, µπορεί στοτέλος του µήνανα πληρώσετε µια περιουσία ή να κάψετε σε λίγαλεπτά τον χρόνο της κάρτας σας.

Συνήθως οι εταιρείες παρέχουν µια λειτουργία για τη µέτρηση της χρήσης που κάνετε,για να ξέρετε αν είστεεντός του ορίου κατανάλωσης δεδοµένων για τοοποίο έχετε πληρώσει και σας ειδοποιούν σχετικά, καλό όµως είναι να έχετε κι εσείς τον νου σας.

Mε συµβόλαιο
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν διάφορα προγράµµατα συµβολαίου για σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο από laptop,µε µηνιαίο πάγιο που κοστίζει από 3,62 ευρώ και φτάνει τα 50,65 ευρώ στα προγράµµατα ογκοχρέωσης,ή πάγιο από 10 έως 40 ευρώ στα προγράµµατα χρονοχρέωσης, ανάλογα µε τον χρόνο χρήσης και τον όγκο δεδοµένων που µεταφέρονται.

Με κάρτα
Η πιο πρακτική λύση γιαπεριστασιακή πρόσβασηείναι τα προπληρωµέ να πακέτα∆ιαδικτύου µε κάρτα, που προσφέρουν και οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (CosmOTE Internet On The Go Με Κάρτα, Vodafone Καρτο-Internet ή Wind Mobile Broadband Με Κάρτα). Στην αγορά διατίθενται έτοιµα πακέτα πουπεριλαµβάνουν το απαιτούµενο USB µόντεµ, την κάρτα SIM για µεταφορά δεδοµένων µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, οδηγίες χρήσηςκαι προπληρωµένο χρόνο από δύο ώρες έως έναν µήνα.

Αν διαθέτετε ήδη stick από κάποιο συµβόλαιο για mobile Internet που είχατε παλιά, αρκεί να αγοράσετε ένα πακέτο σύνδεσης µε κάρτα SIM (κόστος περίπου 20 ευρώ). Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να προµηθευτείτε full packet που περιέχει το stick της εταιρείας και την κάρτα SIM (κόστος από 35 έως 50 ευρώ). Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο USB modem. Αφού κάνετετις απαραίτητες ρυθµίσεις είστε έτοιµοι να σερφάρετε.

Προσοχή στον χρόνο
Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, επιλέξτε πρόγραµµα µε χρονοχρέωση. Πρέπει όµως να βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπερβαίνετε τον χρόνο για τον οποίο έχετε πληρώσει, διότι πέραν αυτού οι χρεώσεις γίνονται ιδιαίτερα υψηλές.[via]

Read more: TECH&TECH: επιλέξτε το πακέτο σύνδεσης που σας συµφέρει

Δεν υπάρχουν σχόλια: