Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011


iPhone UndeleteSMS: Ανακτήστε σβησμένα SMS

undefined


Όταν σβήνετε ένα SMS από το iPhone σας, στην πραγματικότητα αυτό δεν διαγράφεται, αλλά σημειώνεται ως διαγραμμένο ώστε στη θέση που καταλάμβανε αυτό στη μνήμη να μπορούν να αποθηκευτούν αργότερα άλλα δεδομένα.
Ενώ το ίδιο το iOS δεν δίνει δυνατότητα επαναφοράς διαγραμμένων μηνυμάτων, μια εφαρμογή για jailbroken συσκευές με όνομα UndeleteSMS έρχεται να σας δώσει αυτή τη λειτουργία, κάτι που ενδεχομένως να σας σώσει αν διαγράψατε καταλάθος κάποιο μήνυμα που περιείχε χρήσιμες πληροφορίες. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή αυτή γίνεται αναζήτηση στο χώρο διαγραμμένων μηνυμάτων της μνήμης. Αν ο χώρος ενός διαγραμμένου μηνύματος δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση άλλων δεδομένων, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα μπορείτε να ανακτήσετε το μήνυμα αυτό. Η ανάκτηση δεν γίνεται στην εφαρμογή μηνυμάτων του iPhone, αλλά σε ένα αρχείο κειμένου. Γενικά, όσο πιο λίγος χρόνος έχει περάσει από όταν διαγράψατε ένα μήνυμα, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να μπορέσετε να το επανακτήσετε.

Η εγκατάσταση του UndeleteSMS γίνεται μέσω του Cydia
via-more


Read more: TECH&TECH: iPhone UndeleteSMS: Ανακτήστε σβησμένα SMS 

Δεν υπάρχουν σχόλια: